วิธีฝังฟอนต์ใน Word แก้ปัญหาเปิดงานบนคอมเครื่องอื่น แล้วฟอนต์ไม่แสดง

ถ้าไม่ได้ใช้ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานของ Word เวลานำงานไปเปิดบนคอมเครื่องอื่น การแสดงผลอาจผิดเพี้ยน เพราะโปรแกรมจะเปลี่ยนฟอนต์ให้อัตโนมัติ แล้วส่งผลให้ขนาดฟอนต์เปลี่ยน การจัดหน้าใน Word ก็เปลี่ยน

วิธีฝังฟอนต์ใน Word

embed font word

1. เข้าเมนู ไฟล์ > บันทึกเป็น แต่ก่อนจะเซฟงานให้คลิก เครื่องมือ > ตัวเลือกการบันทึก

embed font word

2. คลิก ฝังฟอนต์ในไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์