วิธีบีบ-ขยายตัวอักษร ใน Word แก้ปัญหาคำเดียวกัน อยู่คนละบรรทัด

การบีบ-ขยายตัวอักษรจะช่วยแก้ปัญหาคำเดียวกัน ไม่ได้อยู่บรรทัดเดียวกัน ถ้าจะแก้ด้วยการเว้นวรรคประโยคกว้างๆ ย่อหน้าก็จะดูไม่สวย การบีบหรือขยายจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Word 2016 Enlarge

ตัวอย่าง คำว่า “อนุภาคอัลฟ่า” มันควรจะอยู่บรรทัดเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นคำเดียวกัน ส่วนคำอื่นๆแยกกันถูกต้องแล้ว เพราะคำว่า ยัง กับ ครอบคลุม ไม่ใช่คำเดียวกัน นิวเคลียร์ กับ สามารถ ก็ไม่ใช่คำเดียวกัน ..ตอนนี้พอเข้าใจแล้วยังครับ ว่า “คำเดียวกัน” ที่ผมว่าคืออะไร

วิธีบีบหรือขยายตัวอักษร

Word 2016 Enlarge

  1. ไฮไลท์คำที่ต้องการบีบหรือขยาย
  2. กดปุ่ม Ctrl + D
  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
  4. กำหนด ระยะห่าง โดยเลือก บีบ หรือ ขยาย แล้วกำหนด ขนาด (ขนาดควรจะเป็นเท่าไหร่ ต้องทดลองกันเอาเอง ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอดี)

Word 2016 Enlarge

ตัวอย่าง

ผมขยายคำว่า พลังงานความร้อน รังสีแกมมา อนุภาคเบต้า พอมันขยายคำว่า อนุ ก็จะตกไปอยู่บรรทัดข้างล่าง

..แต่ถ้าใช้วิธีบีบคำ คำว่า ภาคอัลฟ่า จะขึ้นมาอยู่บรรทัดด้านบนแทน

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์