วิธีใส่ลายน้ำ (Watermark) ลงในหน้าเอกสาร Word

การใส่ลายน้ำลงในหน้าเอกสาร โดยมากจะใส่เพื่อย้ำความสำคัญเช่น เป็นงานด่วน ความลับ หรือบางทีก็ใส่เพื่อบอกว่าเป็นแค่ตัวอย่าง ยังไม่ใช่ของจริง ทำแบบนี้เป็นการป้องกันความสับสนได้

วิธีใส่ลายน้ำ

Watermark

เข้าเมนู ออกแบบ > ลายน้ำ แล้วเลือกรูปแบบของลายน้ำ

Watermark

แค่นี้ลายน้ำก็จะถูกฝังลงหน้าเอกสารทุกหน้า

วิธีกำหนดคำในลายน้ำเอง

รูปแบบลายน้ำที่มีให้เลือกจะถูกกำหนดคำมาให้เรียบร้อย ถ้าจะใช้คำอื่นต้องกำหนดเอง ด้วยการเข้าเมนู ออกแบบ > ลายน้ำ แล้วเลือก ลายน้ำแบบกำหนดเอง

Watermark

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนข้อความ ฟอนต์ สี และขนาดได้ เสร็จแล้วคลิก ตกลง

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์