วิธีจัดย่อหน้าใน Word ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบ

การจัดข้อความให้เป็นระเบียบ แนะนำให้ทำเป็นขั้นตอนสุดหลายหลังจากที่พิมพ์งานเสร็จ ถ้าพิมพ์ไปปรับไปมันจะทำให้ทำงานได้ช้ากว่าปกติ ไหนจะแก้คำก็ต้องมาปรับใหม่หมด

จัดย่อหน้าแบบอัตโนมัติ

Word 2016 paragraph

  1. บรรทัดแรกของย่อหน้าให้ทำการเว้นวรรค ด้วยการกด tab หนึ่งครั้ง
  2. คลิกปุ่มกระจายย่อหน้า (ตามภาพ) ข้อความก็จะถูกจัดให้ดูเป็นระเบียบทันที

ถ้าเว้นวรรคห่างกันเกินไป

จากตัวอย่างภาพข้างบน ถ้าจัดข้อความแบบนี้ส่งไปให้หัวหน้าบางองค์กรเขาไม่ให้ผ่านนะ เช่น บรรทัดที่ 3-4 ตรงคำว่า ความรวดเร็ว มันต้องต่อกัน จะมาอยู่คนละบรรทัดแบบนี้ไม่ได้

วิธีแก้ ก็เคาะคำว่า ความ ให้ไปอยู่บรรทัดที่ 4 แต่ทำแบบนี้บรรทัดที่ 3 จะมีช่องว่าง แล้วแก้ต่อด้วยการ “ขยายระระห่างของตัวอักษร”

Word 2016 paragraph

การกำหนดระยะห่าง ทำได้ด้วยการกดปุ่ม Control + D จะมีป๊อบอัพขึ้นมา ให้คลิกที่แท็บ ขั้นสูง

จากนั้นเปลี่ยนค่าระยะห่างเป็น ขยาย และเพิ่มขนาดเอาตามความเหมาะสม

และถ้าต้องการให้งานดูดียิ่งขึ้น ขอแนะนำให้อ่าน > วิธีลดระยะห่างบรรทัดของเอกสารใน Word 2016

 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์