วิธีแสดงเลขบรรทัดใน Word 2016

การแสดงเลขบรรทัดใน Word มีประโยชน์เวลาหัวหน้าหรืออาจารย์สั่งให้แก้งาน โดยเฉพาะเวลาที่ระบุว่าให้แก้บรรทัดที่เท่าไหร่ คุณไม่จำเป็นต้องนับเองก็ได้ เพราะ Word มันนับให้แล้วเรียบร้อย

วิธีแสดงเลขบรรทัด

Word Line Number

  1. เข้าเมนู เค้าโครง > หมายเลขบรรทัด
  2. ถ้าเลือก ต่อเนื่อง จะนับเลขต่อเนื่องทั้งเอกสาร และถ้าเลือก เริ่มแต่ละหน้าใหม่ จะเริ่มนับเลข 1 ใหม่ทุกหน้า

Word Line Number

อันนี้เป็นตัวอย่าง การแสดงบรรทัดแบบต่อเนื่อง บรรทัดที่ไม่มีข้อความก็จะถูกนับด้วย 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์