วิธีแบ่งคอลัมน์ใน Word 2016

การแบ่งคอลัมน์คือการแบ่งส่วนหน้ากระดาษ ประโยชน์ของมันก็น่าจะทำให้การอ่านนั้นง่ายขึ้น ผู้อ่านไม่ต้องกวาดสายตาไปไกล ซึ่งการแบ่งคอลัมน์เป็นที่นิยมในงานนิตยาสาร และหนังสือทั่วไป (แต่ไม่ค่อยพบเห็นในงานวิชาการเท่าไหร่)

การแบ่งคอลัมน์

Word column page

1. คลิกเลือกส่วนที่ต้องการแบ่งคอลัมน์ แต่ถ้าจะแบ่งหมดทั้งเอกสารให้กด Control + A ก่อน

Word column page

2. เข้าเมนู เค้าโครง > คอลัมป์ แล้วเลือกลักษณะของคอลัมน์

Word column page

ตัวอย่างแบ่งคอลัมน์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้

วิธีแบ่งคอลัมน์จำนวนมาก

column word 2016

ถ้า 2-3 คอลัมน์มันไม่เพียงพอ ก็เข้าเมนู เค้าโครง > คอลัมป์ แล้วคลิก คอลัมน์เพิ่มเติม จากนั้นก็กำหนดจำนวนคอลัมน์ตามที่ต้องการ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์