วิธีลดระยะห่างบรรทัดของเอกสารใน Word 2016

หลังจากพิมพ์งานเสร็จแล้ว ถ้ารู้สึกว่าช่องว่างของแต่ละบรรทัดมันห่างกันมาก จนทำให้จำนวนหน้าเอกสารมีมากเกินไป วิธีแก้ทำได้ 2 วิธี คือลดขนาดฟอนต์ หรือลดช่องว่างระหว่างบรรทัด

แต่การลดช่องว่างระหว่างบรรทัดน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่า เพราะทำแล้วจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใหม่

reduce space word 2016

ตัวอย่าง สังเกตว่ามีบางจุดมันมีระยะห่างมากเกินไป ห่างกันพอๆกับเว้นบรรทัดใหม่ ผมจะแก้ปัญหาทำให้มันชิดกันมากขึ้น

วิธีลดระยะห่างบรรทัด

reduce space word 2016

  1. เข้าเมนู หน้าแรก แล้วคลิกปุ่มระยะห่างบรรทัด(ตามรูป)
  2. จะเห็นว่ามีตัวเลขเรียงกันตั้งแต่ 1.0-3.0 นั่นคือระยะห่างของบรรทัด ให้คลิกเลือก 1.0 ก่อน

แต่ถ้าระยะยังห่างกันเหมือนเดิม ให้คลิกที่ เอาที่ว่างหลังย่อหน้าออก

reduce space word 2016

ถ้าแก้ปัญหาได้ ระยะห่างของบรรทัดจะชิดกันแบบนี้ นอกจากงานจะดูสวยกว่าเดิม ยังช่วยประหยัดพื้นที่ของหน้ากระดาษ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์