วิธีกำหนดขนาดหน้ากระดาษใน Word 2016

ขนาดหน้ากระดาษโดยมาตรฐานจะเป็น A4 มีขนาด 21 x 29.7 cm เหมาะกับงานพิมพ์ทั่วๆไป แต่ถ้าเป็นงานที่มีความเฉพาะทาง เช่น พิมพ์การ์ด พิมพ์โปสเตอร์ คุณจะต้องกำหนดขนาดใหม่ โดยมีวิธีดังนี้

Paper Size Word 2016

  1. เข้าเมนู เค้าโครง > ขนาด
  2. เลือกขนาดที่ต้องการ จากนั้นเอกสารใน Word จะเปลี่ยนขนาดและจัดรูปแบบให้เองโดยอัตโนมัติ

กรณีกำหนดขนาดเอง

Paper Size Word 2016

เข้าเมนู เค้าโครง > ขนาด แล้วคลิก ขนาดกระดาษเพิ่มเติม

จากนั้นก็กำหนดขนาดความกว้างความสูงตามต้องการ 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์