ข้ามไปหน้า Word ที่อยู่ไกลๆได้อย่างรวดเร็ว ด้วยปุ่ม Ctrl+G

ถ้าทำงานเอกสารหลายหน้า เวลาจะดูงานที่อยู่เลขหน้าไกลๆอย่างหน้าที่ 90 การใช้เมาส์เลื่อนจะทำให้ดูงานได้ช้า เลยขอเสนอวิธีเปลี่ยนหน้า Word ได้อย่างเร็วและทำได้ง่าย

วิธีข้ามหน้าเอกสาร Word

Change page waord

เข้าเมนู หน้าแรก > ค้นหา > ไปที่

หรือแบบง่ายๆก็กดปุ่ม Ctrl + G

Change page waord

จากนั้นก็พิมพ์หมายเลขหน้า แล้วคลิก ไปที่ โปรแกรมก็จะพาไปที่หน้านั้นทันที

นอกจากนี้ยังใช้นำทางไปยังบรรทัด บุ๊คมาร์ก ข้อคิดเห็น และเชิงอรรถ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์