วิธีใส่เชิงอรรถใน Word เพื่ออ้างอิงแหล่งที่มา

การใส่เชิงอรรถคืออีกรูปแบบหนึ่งของการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดยจะอ้างอิงไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษ ส่วนหลักการอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการเขียนเหมือนทำบรรณานุกรมได้เลย

วิธีใส่เชิงอรรถ

insert footnote word

1. คลิกที่จุดที่ต้องการอ้างอิงงานก่อน (ในหน้าเอกสาร)

2. เข้าเมนู การอ้างอิง > แทรกเชิงอรรถ

insert footnote word

3. จากนั้นจะมีเลขเชิงอรรถที่ท้ายกระดาษ ให้พิมพ์ข้อความอ้างอิงลงไป โดยยึดหลักอ้างอิงแบบบรรณานุกรม หลักๆแล้วมีผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อหนังสือ ฯลฯ ..รายละเอียดลึกๆเดี๋ยวผมเขียนบอกอีกที ว่าการอ้างอิงงานวิชาการเป็นอย่างไร

ในกรอบสี่เหลี่ยม คือจุดที่ผมใส่อ้างอิงงานวิชาการ 

วิธีลบเชิงอรรถ

คลิกเลือกเลขเชิงอรรถในหน้าเอกสาร แล้วกดปุ่มลบ (ทำเหมือนลบข้อความทั่วไป) เชิงอรรถก็จะหายไปทันที

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์