ไฮไลท์คำและย่อหน้าใน Word ด้วยเทคนิคดับเบิ้ลคลิก และทริปเปิ้ลคลิก

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราเลือกคำใน Word ได้ง่ายๆด้วยการ “ดับเบิ้ลคลิก” และหากจะเลือกย่อหน้าก็ทำได้ด้วยการ “ทริปเปิ้ลคลิก” (คลิก 3 ครั้ง)

ไฮไลท์คำ

word select tip

ดับเบิ้ลคลิก(คลิก 2 ครั้ง) ไปที่คำที่ต้องการ เช่น คลิกที่ปฏิกริยานิวเคลีนร์ มันก็จะเลือกคำทั้งหมดให้เลย ถ้าเป็นกลุ่มคำเดียวกันมันจะไฮไลท์ให้หมด

ไฮไลท์ย่อหน้า

word select tip

ทริปเปิ้ลคลิก (คลิก 3 ครั้ง) ไปที่ย่อหน้า มันก็จะเลือกย่อหน้านั้นให้หมดเลย

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์