วิธีตั้งฟอนต์ที่ชอบใน Word ให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดโปรแกรม

เปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาทุกครั้ง จะเจอฟอนต์ Calibri เป็นค่าพื้นฐาน แต่ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นฟอนต์อื่นก็ทำได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้

วิธีตั้งค่าฟอนต์พื้นฐาน

Word 2016 Set As Default Font

1. กดปุ่ม Ctrl + D

2. กำหนดฟอนต์ที่ชอบ (กรณีนี้ผมเลือกฟอนต์ CS Prajad)

3. เสร็จแล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

Word 2016 Set As Default Font

4. เลือก เอกสารทั้งหมดที่มีพื้นฐานเทมเพลต.. แล้วคลิก ตกลง

หลังจากนี้ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะได้ฟอนต์นี้เป็นมาตราฐาน ช่วยให้ไม่เสียเวลาเปลี่ยนฟอนต์

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์