วิธีขีดเส้นขอบล่างใน Word เพื่อเพิ่มสีสันและความเป็นระเบียบให้กับงาน

เส้นขอบล่าง ไม่ใช่การขีดเส้นใต้นะครับ คล้ายๆกัน แต่มันใช้คนละอย่างกัน ถ้าขีดเส้นใต้จะเป็นการเน้นคำ แต่ขีดเส้นขอบล่างมันเหมือนกับการแบ่งให้บางอย่างมันดูชัดเจน และทำให้งานดูมีสีสันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย

Word Underline

ตัวอย่าง ที่เห็นนี้ก็เหมือนรุปแบบเอกสารทั่วไป แต่งานมันดูโล้นๆ ดูเหมือนขาดอะไรบางอย่าง ก็เลยจะลองขีดเส้นขอบล่างให้งานดูมีสีสันมากขึ้น

วิธีขีดเส้นขอบล่าง

Word Underline

เข้าเมนู หน้าแรก แล้วคลิกปุ่มเส้นขอบ (ตามภาพ) แล้วเลือก เส้นขอบล่าง

Word Underline

หลังจากขีดเส้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ งานดูมีมิติขึ้นมาหน่อย

และนอกจากนี้ บางคนใช้เส้นขอบล่างเป็นตัวแบ่งเนื้อหาของงาน 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์