วิธีทำการจัดลำดับข้อย่อย ใน Word 2016

วิธีทำข้อย่อย 1 2 3 4.. ทำได้ง่ายๆแค่คลิก แต่การทำหัวข้อแยกย่อย 1.1 1.2 1.3.. วิธีทำจะซับซ้อนขึ้นนิดหน่อย

วิธีทำข้อย่อย

Word 2016 clause

1. คลิกเลือกข้อความที่จะลำดับ

2. เข้าเมนหน้าแรก แล้วคลิกปุ่ม รายการหลายระดับ (ตามภาพ) แล้วเลือกลักษณะของข้อย่อยที่ต้องการ

Word 2016 clause

3. การลำดับรายการจะยังเป็นแบบธรรมดาอยู่

Word 2016 clause

4. ต่อมาให้คลิกที่ข้อที่ต้องการให้เป็นข้อย่อย แล้วกด tab

ถ้าจะลำดับย่อยลงไปอีก ให้กด tab หลายครั้ง

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์