วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ Word เป็นแนวตั้ง-แนวนอน

หน้ากระดาษใน Word จะถูกตั้งค่าให้เป็นแนวตั้ง ซึ่งจัดว่าเป็นมาตรฐานของหน้ากระดาษทั่วๆไป แต่หากจะเปลี่ยนหน้ากระดาษเป็นแนวนอน ก็มีวิธีเปลี่ยนค่าง่ายๆดังนี้

วิธีเปลี่ยนหน้ากระดาษเป็นแนวนอน

Word Page horizontal

เข้าเมนู เค้าโครง > การวางแนว แล้วเลือก แนวนอน

ตัวอย่าง

Word Page horizontal

หน้ากระดาษแนวตั้ง

Word Page horizontal

พอเปลี่ยนเป็นแนวนอน รูปแบบข้อความต่างๆจะถูกปรับให้พอดีกับหน้าโดยอัตโนมัติ 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์