วิธีกำหนดตำแหน่งแท็บใน Word

เวลากดปุ่ม Tab ย่อหน้าจะถูกเลื่อนเข้า และนอกจากการกด Tab ยังมีอีกวิธีคือ “เลื่อนแท็บ” ซึ่งจะให้ความยืดหยุ่นมากกว่า ทำให้จัดย่อหน้าได้รวดเร็วขึ้น

วิธีกำหนดตำแหน่งแท็บ

Tab position on word 2016

เข้าเมนู มุมมอง แล้วคลิกเปิด ไม้บรรทัด

Tab position on word 2016

ทีนี้ลองเลื่อนปุ่มข้างบนไม้บรรทัด(ตามภาพ) ย่อหน้าก็จะเลื่อนตาม ถ้าเลื่อนปุ่มข้างล่างมันจะดันย่อหน้าไปด้วย

Tab position on word 2016

และถ้าเลื่อนปุ่มทางขวา จะเป็นการเลื่อนข้อความที่อยู่ทางขวาดันเข้ามา 

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์