พิมพ์เองมันยาก Word 2016 เขียนสมการด้วยลายมือได้ง่ายๆ

อีกวิธีง่ายๆของการพิมพ์สมการวิทย์-คณิต คือการ “เขียนด้วยลายมือ” ขอแค่ให้มือจับเมาส์นิ่งๆ จะเขียนตัวยกกำลัง เศษส่วน ฟังก์ชัน ฯลฯ ทำได้ง่ายมาก

วิธีเขียนสมการใน Word 

Word 2016 write equation

เข้าเมนู สมการ > สมการเขียนด้วยหมึก

Word 2016 write equation

เขียนสมการลงในช่องสีเหลือง ถ้าเขียนผิดให้คลิกที่ ลบ แล้วลบคำนั้นออก

Word 2016 write equation

ในระหว่างที่เขียนไป มันก็จะแปลงเป็นคำให้อัตโนมัติแบบตัวต่อตัว 

เขียนเสร็จแล้วกด แทรก สมการก็จะถูกวางใน Word

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์