วิธีพิมพ์คำภาษาบาลีใน Word

การพิมพ์ภาษาบาลีบางคำจะใช้วิธีพิมพ์ปกติไม่ได้ โดยเฉพาะในบทสวดมนต์ มักจะมีการใช้ พินทุ และ นิคคหิต แต่วิธีพิมพ์ก็ไม่ได้ยากอะไร ขอแค่จำวิธีใช้คีย์ลัดได้เท่านั้นเอง

วิธีพิมพ์คำภาษาบาลี

example-type-word-2016

ตัวอย่าง

ถ้าจะพิมพ์ พินทุ ให้กด Shift + B

และพิมพ์ นิคคหิต ให้กด Shift + Y

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์