พิมพ์เลขยกกำลังใน Word ได้ง่ายๆด้วยการกด Control+Shift+(ปุ่มบวก)

การพิมพ์เลขยกกำลังและตัวห้อยในโปรแกรม Word นั้นทำได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องสร้างสูตรสมการใดๆก่อน เพียงแค่กด  Control+Shift+(ปุ่มบวก)

Logarithm Word 2016

วิธีพิมพ์ตัวเลขยกกำลัง

  • Control+Shift+(ปุ่มบวก) ปล่อยมือ แล้วพิพม์ตัวเลขหรือคำที่ต้องการ
  • และถ้าจะกลับสู่โหมดพิมพ์แบบปกติ ก็ให้กด Control+Shift+(ปุ่มบวก)

Word 2016

อีกวิธี เข้าเมนู หน้าแรก แล้วคลิกที่ปุ่ม X (ตามภาพ) ก็จะพิมพ์เลขยกกำลังสองได้เช่นกัน

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์