วิธีกำหนดระยะขอบหน้ากระดาษ ในโปรแกรม Word

สำหรับการทำรายงาน โดยเฉพาะงานวิจัยบางประเภท คุณอาจจะต้องกำหนดระยะขอบหน้ากระดาษให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์

เช่น กำหนดระยะขอบสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ต้องเว้นระยะห่าง 3.75 ซม. ขณะที่หน้ากระดาษใน Word ถูกตั้งค่าไว้ที่ 2.54 ซม.

วิธีกำหนดระยะขอบกระดาษ

Word 2016 Margin Page

เข้าเมนู เค้าโครง > ระยะขอบ

จะมีรูปแบบระยะขอบแบบต่างๆให้เลือก แต่ถ้าไม่ใช่ระยะที่ต้องการให้คลิกที่ ระยะขอบกำหนดเอง

Word 2016 Margin Page

การกำหนดระยะขอบเอง ให้ปรับค่าในช่อง บน ล่าง ซ้าย ขวา ส่วนค่าที่ใช้เป็นแบบเซนติเมตรนะครับ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์