วิธีเริ่มบรรทัดใหม่ โดยไม่ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ใน Word

กรณีที่พิมพ์หัวข้อเป็นลำดับไว้ แล้วกด Enter มันก็จะขึ้นเป็นหัวข้อใหม่ ซึ่งบางทีเราไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้น แค่อยากจะขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อพิมพ์คำอธิบายเพิ่มแค่นั้น แต่ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการกด Shift + Enter

วิธีเริ่มบรรทัดใหม่ ไม่ให้ขึ้นหัวข้อใหม่

Word new line

ดูตามภาพ ผมจะพิมพ์หัวข้อรอง ปกติถ้ากด Enter มันจะขึ้นเป็นข้อ 2 จะพิมพ์หัวข้อรองต้องไปแก้เลขข้อหลักอีกที

ทีนี้เปลี่ยนมากด Shift + Enter ก็ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ โดยไม่ต้องไปแก้เลขหัวข้อ

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายหลักในการสร้างเว็บของผมคือ ทำให้ความรู้ไอทีและการใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับโลกออนไลน์