วิธีกำหนดระยะขอบหน้ากระดาษ ในโปรแกรม Word

สำหรับการทำรายงาน โดยเฉพาะงานวิจัยบางประเภท คุณอาจจะต้องกำหนดระยะขอบหน้ากระดาษให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ เช่น กำหนดระยะขอบสำหรับวิทยานิพนธ์

Read more