พิมพ์เลขยกกำลังใน Word ได้ง่ายๆด้วยการกด Control+Shift+(ปุ่มบวก)

การพิมพ์เลขยกกำลังและตัวห้อยในโปรแกรม Word นั้นทำได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องสร้างสูตรสมการใดๆก่อน เพียงแค่กด Control+Shift+(ปุ่มบวก)

Read more