วิธีเพิ่มแถบการนำทางใน Word เพื่อให้เลื่อนดูเอกสารได้ง่ายขึ้น

สำหรับงานเอกสารที่มีหลายหน้า การเลื่อนดูงานจะค่อนข้างลำบาก แต่ถ้ามีแถบนำทางจะทำให้ดูงานได้ง่ายขึ้น วิธีเปิดใช้มีดังนี้

Read more