วิธีพิมพ์คำภาษาบาลีใน Word

การพิมพ์ภาษาบาลีบางคำจะใช้วิธีพิมพ์ปกติไม่ได้ โดยเฉพาะในบทสวดมนต์ มักจะมีการใช้ พินทุ และ นิคคหิต แต่วิธีพิมพ์ก็ไม่ได้ยากอะไร ขอแค่จำวิธีใช้คีย์ลัดได้เท่านั้นเอง

Read more