วิธีนำรูปภาพจาก Facebook มาใส่ Word โดยไม่ต้องเข้าเว็บ

ในโปรแกรม Word 2016 จะมีฟังก์ชันแทรกรูปภาพจากออนไลน์มาใส่หน้าเอกสารได้โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ด้วยการค้นหารูปจาก Bing, Flickr, Onedrive และ Facebook

Read more