ข้ามไปหน้า Word ที่อยู่ไกลๆได้อย่างรวดเร็ว ด้วยปุ่ม Ctrl+G

ถ้าทำงานเอกสารหลายหน้า เวลาจะดูงานที่อยู่เลขหน้าไกลๆอย่างหน้าที่ 90 การใช้เมาส์เลื่อนจะทำให้ดูงานได้ช้า เลยขอเสนอวิธีเปลี่ยนหน้า Word ได้อย่างเร็วและทำได้ง่าย

Read more