วิธีใส่เชิงอรรถใน Word เพื่ออ้างอิงแหล่งที่มา

การใส่เชิงอรรถคืออีกรูปแบบหนึ่งของการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดยจะอ้างอิงไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษ ส่วนหลักการอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการเขียนเหมือนทำบรรณานุกรมได้เลย

Read more